Lexikon szócikk

Pálffy Sándor
Bischof-Teinitz 1861. október 15. - Bécs 1917. július 3.

Foglakozása(i):
Fiatal korában tényleges katona volt. A hainburgi hidász hadapródiskolában tanult és huszárszázadosként szerelt le. Felesége Batthyány Erzsébet grófnő volt. Házasságukból három fiú és egy leány származott. Két fia a piarista főgimnáziumba járt. 1910-ben munkapárti programmal mandátumot szerzett a dunaszerdahelyi kerületben. Politikai munkálkodását királyi kamarási címmel ismerte el Ferenc József. Később kizárólag gazdálkodással foglalkozott. Megalakulástól a Mosonvidéki Takarékszövetkezet igazgatóságának elnöke volt. Mint ottani birtokos igen érdeklődött Dunakiliti község ügyei iránt. Az iskolai gondnokság elnöki tisztét is elvállalta. A község is sokat köszönhet neki. Ennek kifejeződése volt, hogy pozsonyi temetésén a község küldöttséggel képviseltette magát.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1917. 07. 08. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre