Lexikon szócikk

Pataki Vilibáld
Bécs 1864. december 17. - Rákospalota 1927. július 14.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Mosonvármegye földrajza az elemi iskolák III. osztálya számára. Magyaróvár, 1909.
*A „Magyaróvári Férfidalárda” 40 éves múltja 1869-1909. Magyaróvár, 1909.
Mint hatesztendős árva a soproni apácák zárdájába került 14 éves koráig. Későbbi tanulmányai során tanításból tartotta fenn magát. Pályáját 1882-ben Kapuváron a katolikus népiskola tanítójaként kezdte, 1885-től Nagycenken, majd Acsalagon volt kántortanító. 1889-ben a Moson megyei Szajdapusztára került a főhercegi uradalmi iskolához. 1896-ban Magyaróvárra állami iskolai tanítóvá nevezték ki. Itt tagja lett a Széchenyi-Körnek, a Magyaróvári Férfidalárdának, az Úszó- és Korcsolyázó Egyletnek, a Széchenyi Kaszinónak, szervezője a Gyermekvédelmi Ligának. 1907-ben hozta létre a Magyaróvári Iparos¬- és Kereskedő Kört, amelynek négy évig elnöke, s élete végéig tiszteletbeli elnöke volt. Részt vett a Házépítő Rt. és a Polgári Takarék-egylet megalakításában, s kezdeményezésére jött létre 1910-ben a magyaróvári ipartestület, ennek iparhatósági biztosa is volt. Segítette a magyaróvári munkásgimnáziumot, a tanítóság, a tanítóözvegyek és- árvák érdekeinek védelmét. Tisztségviselője volt az Eötvös-Alapnak, 1900-tól alelnöke, 1910-1914-ig elnöke, 1919 után tiszteletbeli elnöke a Mosonvármegyei Általános Tanítóegyletnek. Igazgatósági tagja volt az Iparostanonc-iskolai Tanítók Országos Szövetségének és a Tanítóegyesületek Országos Szövetségének. Magyaróváron ő szervezte meg az iparostanonc-iskolát, amelynek később vezetője lett. 1919-ben a községi tanács tagjává és a tanítóegyesület elnökévé választották, emiatt később - bár tisztázta magát a vádak alól - kellemetlenségei származtak. Az 1900-ban induló „Mosonvármegye” című lapnak Pataki volt a magyaróvári szerkesztője, e lap megszűnte után a „Magyaróvári Hírlap” belső munkatársa, 1908-tól a „Mosonvármegye” című hetilap főmunkatársa, a „Budapesti Hírlap” állandó tudósítója. Cikkeket írt a helyi lapokba, a „Dunántúli Hírlap”-ba és tanítói szaklapokba. Élete végén rokonaihoz Rákospalotára költözött, itt is temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Neves elődeink kézirat oldalszám nélkül
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1912. 06. 29. p. 3-4.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1927. 06. 17. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1927. 06. 21. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László