Lexikon szócikk

Rázsó Imre, ifj.
Kassa 1904. október 14. - Budapest 1964. október 31.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Szántóföldi gépesítés (Hajas Józseffel közösen. Bp., 1959.
Id. Rázsó Imre mezőgazdász, növénynemesítő fia. Középiskolai tanulmányait 1914-1918 között a magyaróvári piarista gimnáziumban végezte. 1927-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Műegyetemen. 1927-1929 között az Első Magyar Gazdasági Gépgyár műszaki irodájában dolgozott, itt több malom tervezési munkálataiban vett részt. 1929-ben Bánvárth Sándor igazgató hívására a Magyaróvári Gazdasági Akadémia műszaki tanszékére került tanársegédnek. Ezzel egyidejűleg a gépkísérleti állomás asszisztense lett. Hogy mezőgazdasági ismereteit gyarapítsa, 1929-1931 között elvégezte a gazdasági akadémiát. Oktatói munkája során vezette a géptani, a gazdasági építészeti és a földméréstani gyakorlatokat, gőzgép- és traktorkezelői tanfolyamokat tartott. 1937-ben egyéves ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokba utazott, ahol az ottani gépgyártást, elsősorban a traktorgyártást tanulmányozta. 1939-ben elhagyta az akadémiát és a Hofherr-Schrantz gyárban vállalt mérnöki állást. 1941-ben a gyár főmérnökévé nevezték ki. 1945 júniusában a Földművelésügyi Minisztérium gépesítési ügyosztályának megszervezésével és vezetésével bízták meg. 1949-1956 között az általa létrehozott Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetnek az igazgatója volt. Emellett tanított a műszaki egyetem géptani tanszékén is. Kutatásaiban a traktorok stabilitási problémáival, a talajművelő gépek hatásfokának javításával foglalkozott. Úttörő szerepet játszott a hazai növényvédelem gépesítésében. Számos tudományos és népszerűsítő cikket írt a szaksajtóba. Tagja volt többek között a Gépipari Tudományos Egyesületnek, a Gépészeti Szakbizottságnak. Számos kitüntetése mellett megkapta a Bánki Donát-emlékérem arany fokozatát. 1949-ben az MTA levelező tagjává választotta. Mosonmagyaróváron 1989-ben tiszteletére a Műszaki Intézet falán emléktáblát helyeztek el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 36-39.
  • Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig Bp., 1997. p. 667-668.
  • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai: 1825-2002. Bp., 2003. 3. 1061. p.
  • Neményi Miklós: Épületavatás
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 34. évf. 1989. 2. sz. p. 4-5.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter