Lexikon szócikk

Réthy Ferenc József
Győr 1878. - Mosonmagyaróvár 1945. október 30.

Foglakozása(i):
Grazban tanulta ki a szakmát, 1898-ban szabadult föl, majd a kor szokása szerint ausztriai, németországi és magyarországi műhelyekben gyarapította ismereteit. 1904-ben a mosoni Kiserdő mellett alapította a híres Réthy kőfaragó műhelyt, amely azóta is ott működik. Réthy Ferenc az I. világháborúban orosz és szerb frontokon szolgált, több kitüntetéssel őrmesterként szerelt le. Alapító társelnöke volt a Mosoni Ipartestületnek, levelező tagja a kereskedelmi és Iparkamarának, és 16 éven keresztül választott tagja a mosoni képviselő-testületnek. Halála után fia, Réthy Ferenc (1919-1968) vitte tovább az édesanyja által vezetett műhely tevékenységét. A család sírboltja a mosoni temetőben őrzi a neves mesterek földi maradványait.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr törv. hat. jogú sz. kir. város részletes ismertetője és monográfiája az 1929-1930. évekre. Szerk. Kerekes Sámuel, Enyedy Barnabás Győr, 1929. 122. p.
  • A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 100 éves története 1908-2008. Mosonmagyaróvár, 2008. p. 363-364.
A szócikk szerzője:Tuba László