Lexikon szócikk

Röszler Károly, ifj.
Apanagyfalu 1881. február 2. - Ivangorod 1914. október 24.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Adatok a búza termesztéséhez és trágyázásához. Magyaróvár, 1910.
Édesapja id. Röszler Károly a Vas Megyei Gazdasági Egyesület titkára volt. 1901-ben szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Ezt követően a Cserháti Sándor vezetése alatt álló Növénytermelési Kísérleti Állomás munkatársa lett. Itt búzával és cukorrépával folytatott növénytermelési és műtrágyázási kísérleteket. Eredményeiről a „Kisérletügyi Közlemények”-ben és a „Mezőgazdasági Szemlé”-ben jelentetett meg közleményeket. 1909-ben, apósa, Cserháti Sándor halála után átvette az akkor Magyaróváron megjelenő „Mezőgazdasági Szemle” szerkesztését. 1910-ben a Növénytermelési Kísérleti Állomás aradi kirendeltségének élére nevezték ki. Aradon elsősorban a szikes talajok javításával, szennyvízzel történő öntözésével foglalkozott. Az első világháború kitörésekor bevonult katonának. A 26. gyalogezred századparancsnokaként orosz földön hősi halált halt, névtelen tömegsírban nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 91-93.
  • Mezőgazdasági szemle Magyaróvár, 1883-1919. 32. évf. 1914. 9-11.sz. p. 425-426.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter