Lexikon szócikk

Albrecht főherceg
Weilburg/Baden 1897. július 24. - Buenos Aires 1955. július 23.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja Habsburg Frigyes főherceg, 1910-1917 között az Osztrák-Magyar Monarchia szárazföldi erőinek főparancsnoka, édesanyja Izabella Croy-Dülmen hercegnő volt. Nyolc nővére született, az ő születése örömére apja felépíttette az albertkázmérpusztai templomot. Magyaróváron végezte a gazdasági akadémiát, s a család is itt talált menedéket a Monarchia felosztása után 1920-ban. A magyaróvári ház és uradalom megmaradt a család kezén. Gyermekként katonai pályára szánták, mert a család Magyaróváron birtokos katonaágából származott, de az összeomlás után polgári elfoglaltságot keresett. Magyar nevelésben részesült, Pozsonyban magyar középiskolába járt. Azután két évet a fronton is eltöltött, mint fiatal főhadnagy. 1918-tól 1945-ig élt városunkban, a Tanácsköztársaság idejét leszámítva. Ő építtette 1935-ben az első egyetemi kollégiumot a parkban. Első felesége Lelbach Irén volt, 1930-ban házasságát nem a katolikus egyház szertartása szerint kötötte Londonban. Ez peres válással végződött. 1939-ben feleségül vette Bocskay Katalin tanítónőt. Segítette az Ifjúsági Vöröskereszt Egylet és a Gyermekvédő Liga működését. Sportember és a sport mecénása volt. A Balatoni Sporthét kezdeményezője, a Magyar Úszószövetség fővédnöke, a Magyar Vívószövetség, az Evezős Szövetség és a Motorjacht Klub elnöke. 1934-től rendszeresen repült is saját gépén. A Dél-Amerikába szakadt magyarok hazatelepítésén munkálkodott. Egy időben trónkövetelőnek is tartották. Pártolta a cserkészetet, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége elnökévé választották. Ezredesként részt vett a visszakerült magyar részekre történt bevonulásokban. 1943-ban béllyei uradalmán egy kastélyt ajánlott fel állatélettani kutatásokra. A háború végén Ausztria francia megszállási övezetébe, majd Spanyolországba, végül Dél-Amerikába menekült, itt kötött házasságot Lydia Georgina Strauss–Dörnerrel. Itthon a háborús bűnösök listájára került a magyar és a német nemzeti szocialistákhoz fűződő kapcsolatai miatt. A vádakat a nyugati hatalmak nem tartották elégnek a kiadatáshoz, mivel semmilyen háborús bűnt nem követett el. Vagyonát Magyarországon államosították, két birtokát felosztották.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Habsburg lexikon. Szerk. Brigitte Hamann. Bp., 1990. 43. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre