Lexikon szócikk

Scheitz Mihály
Szentmargitbánya 1857. március 22. - Magyaróvár 1936. április 24.
Foglakozása(i):
A soproni reáliskolában kezdte középiskolai tanulmányait, majd az ottani tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. Sopronban karnagyi képesítést is kapott. 1878-ban lépett a tanítói pályára: Védenyben és Kismartonban tanított. 1881-ben került a magyaróvári népiskolához, itt dolgozott egészen 1922. évi nyugdíjba vonulásáig. Harminc évig volt a Magyaróvári Férfidalárda ének- és zenekarának karnagya, később alelnöke, elnöke, majd tiszteletbeli karnagya. Tevékeny szerepet vállalt a templomi zenében is. Évtizedekig volt tagja az Országos Tanító Egyesületnek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 269. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1936. 04. 26. 3. p.
A szócikk szerzője:Tuba László