Lexikon szócikk

Bíró Lajos
Kerekegyháza 1913. április 20. - Kapuvár 1990. május 1.

Foglakozása(i):
Alsó fokú iskolai tanulmányait a szülőfalujában végezte, majd Kecskeméten tanult. Tanítói oklevelét 1934-ben Szegeden szerezte, s különböző tanfolyamokon még hét további végzettséget szerzett (kántor, hitoktató, gazdasági szaktanító, népművelő, testnevelő, tűzoltó, hitelszövetkezeti, postaügynöki, postamesteri és távbeszélő–távirat ügyintéző). Először az ekkor Tatárszentgyörgyhöz tartozó Baracspusztán, később Szentkirályon tanított. Megnősült, két fiúgyermeke született, ám hamarosan megözvegyült. Ezután vette el feleségül a nyúlfalusi születésű Szűcs Terézia tanítónőt, akitől egy lánya született, s akivel annak 1986. évi haláláig boldog házasságban élt. Bíró Lajos a háború után Dunakilitire, 1947-ben pedig a ma Mosonszentmiklóshoz tartozó Jánosházapusztára (ma Mosonújhely) került tanítónak, ahol nagy lendülettel látott az iskola, később a település fejlesztéséhez. 1973. évi nyugdíjba vonulásáig az egykori, szerény körülmények között működő, egytanítós uradalmi iskolát négy tanulócsoportos állami iskolává fejlesztette, amely korszerű körülmények között jó tanulmányi és sport eredményeket mutatott föl. Jánosházapusztán már 1947-ben megszervezte a postai szolgáltatást, később tűzoltó egyesületet alapított, kezdeményezésére élelmiszerboltot, italboltot, 1967-ben kultúrházat, Tüzép- és gázcsere telepet, s 1964-ben több évi küzdelem után villanyt is kapott a település. Jelentősek az általa megmentett régészeti leletek, amelyekből kiállítást is rendezett. Szórakozásként sportolt, barkácsolt és horgászott. Idős korában feleségével együtt lánya gondoskodására szorultak, ezért Kapuvárra költöztek. Életművéért 2011-ben Mosonszentmiklós posztumusz díszpolgárává avatták. A kapuvári Szent Kereszt temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Tuba László: Bíró Lajos 1913–1990.
    Töretlen hittel: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 2. Szerk. Kallós Károlyné, Gönczöl Lászlóné Győr, 2011. p. 183-189.
A szócikk szerzője:Tuba László