Lexikon szócikk

Schőlskorn János
Boldogasszony 1811. - ? ?

Foglakozása(i):
Polgári születésű, Moson megyei német (Heidebauer) családból származott. A szabadságharc kitörésekor nős volt, de gyermekeiről nincs tudomásunk. A nagyszombati gimnázium hét osztályát végezte el. 1829-től szolgált a Habsburg hadseregben. 1832-től őrmester a 2. Sándor cárról elnevezett gyalogezredben. 1848. június 13-án lett hadnagy a 9. honvédzászlóaljban és részt vett a Bánságban kezdődő harcokban a szerb határőrök ellen. Október 10-től főhadnaggyá léptették elő. November 25-től százados a Pesten alakuló 38. honvédzászlóaljban. További sorsáról nincsen adatunk. Az 1867-ben alakuló Moson megyei Honvédegyletnek nem lett tagja.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai Bp., 1988. 534. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre