Lexikon szócikk

Bittera Miklós
Pozsony 1887. november 12. - Mosonmagyaróvár 1947. március 11.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Növénytermesztéstan 1-2. Bp., 1922-1923.
A magyar agrárkutatás és irodalom egyik kiemelkedő alakja. Egyidejűleg végezte a pozsonyi jogi és a Magyaróvári Gazdasági Akadémiát. 1908-ban gazdasági oklevelet szerzett. Budapesten 1909-ben jogi doktorrá avatták. 1914-től Debrecenben mezőgazdaságtant tanított. Az első világháborúban gépe lezuhant és ő maradandóan megrokkant. 1919-től haláláig működött városunkban. 1927-ben vitézzé avatták. Kutatói tevékenysége a mezőgazdasági termelés intenzívvé tételét szolgálta. Közreműködött a „Cukorrépa” (1928) és a „Mezőgazdaság és Kertészet” (1930) című szaklapok létrehozásában Magyaróváron. Sokoldalú volt, de leginkább a (mű)trágyázástan, az egyes haszonnövények (cukorrépa, kukorica, kender, len) és a növénytermeléstan területén tevékenykedett. Óriási volt az akaratereje, s közéleti megbecsülésnek is örvendett. 32 könyve és több mint 1000 (szak) cikke jelent meg, részben külföldön. Fő műve a két kötetes „Növénytermesztéstan”, amely Cserháti nyomdokain haladt és felhasználta az újabb eredményeket. 1938-tól felsőházi tag volt, 1939-ben gazdasági főtanácsossá nevezték ki. 1946-ban, mint magyar érzelműt, kényszernyugdíjazták, a következő évben elhunyt. A magyaróvári temetőben nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Enzsöl Imre: Híres embereink 1939-1999 között
    Mosonmagyaróvár 60 éve 1939 -1999. Szerk. Szentkuti Károly. Mosonmagyaróvár, 1999. 68. p.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 229-231.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre