Lexikon szócikk

Smuk Antal
Puszta-Somorja 1899. október 4. - Rio de Janeiro 1970.

Foglakozása(i):
Smuk Antal és Mátyás Teréz kisbirtokos szülők gyermeke, szíjgyártómesterséget tanult a szomszédos Mosonszentjánoson Schiller Ferenc mesternél. A kis falu nem tudta eltartani mesterségében, ezért alkalmi földművelésből és terménykereskedésből próbált megélni. Dolgos fiatalember voltára enged következtetni az a tény, hogy a Szigetközbe járt aratni és kákát nyűni. Négy elemi iskoláját is a szülőfalujában járta, önműveléssel, önerejéből vált a Hanság-vidék magyar- és németnyelvű népmeséinek gyűjtőjévé, magyar irodalmi nyelvű átdolgozójává. Ezeket a népmeséket a Magyaróváron megjelenő „Mosonvármegye” című lap rendszeresen közölte. Egy idő után - a szerkesztő szavai szerint - "szép, tüzes, hazafias és más irányú melegérzésű verseket és cikkeket" is kezdett küldeni. Ezek az írások nyomtatásban csak az újságban láttak napvilágot. Az 1920-as évek közepétől, amikor szülőfalujának nincstelen fiataljai sorra vándoroltak ki az Újvilágba (főleg Brazíliába), rendszeresen megküldte a lapnak azokat a leveleket, amelyekben a kivándoroltak idegen világbeli keserveiről számoltak be. A közléssel bevallottan az volt a célja, hogy a levelekkel elriassza a kivándorlástól az itthoniakat. 1929-ben azonban rokonai biztatására már maga is kiszökött Brazíliába. A következő év augusztusában a „Mosonvármegye” című laphoz küldött levele szerint munkatársa lett a legnagyobb ottani magyar lapnak és délelőtt egy magyar iskolában tanított. 1933-ban Istenek harca címen Rio de Janeiroban állítólag megjelent kötetét küldte el a magyaróvári lapnak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Thullner István: Jánossomorja: Kismonográfia és településtörténeti olvasókönyv Jánossomorja, 2004. p. 179-180.
  • Smuk Antal hagyatéka a „Mosonvármegye” című újságban. Összegyűjtötte Thullner István (kézirat) Mosonmagyaróvár, 2000. oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Thullner István