Lexikon szócikk

Somogyi Antal
Abda 1892. április 25. - Győr 1971. január 5.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Vallás és modern művészet. Bp., 1927.
*Modern katolikus művészet. Bp., 1933.
*A győri székesegyház Szent László – kápolnájának külső fala és a gótika szelleme. Győr, 1943.
*Gép és művészet. Bp., 1947.
Főgimnáziumi tanulmányait a győri bencés gimnáziumban végezte. Teológiát hallgatott a győri szemináriumban, majd a bécsi egyetemen filozófiát tanult (1913-1915). 1915-ben itt szentelték pappá, s 1925-ben itt szerzett doktori oklevelet teológiából. Papi pályáját 1915-ben Tatabányán kezdte, mint káplán, 1919-ben Kismartonba nevezték ki városkáplánnak. Rövid ideig katonapapként szolgált Győrött, 1921-től a győri belvárosi plébániára osztották be káplánnak. 1923-1926-ban gróf Jankovich Bésán Endre gici birtokos családjánál nevelő, 1926-ban a győri nagyszeminárium tanulmányi felügyelőjévé nevezték ki. Egy évig (1929-30) Rómában ösztöndíjasként művészettörténetet tanult. 1930-tól a győri hittudományi főiskola tanára, 1938-tól a budapesti egyetem hittudományi karán az egyházművészet magántanára. Hitler-ellenes kijelentéseiért 1944-ben letartóztatták, a komáromi erődbe zárták, majd a dachaui koncentrációs táborba akarták vinni, de a Csallóközben megszökött, s Apor püspök segítségével a győri kórházba vették föl betegként. Itt ő adta föl a végső szentségeket a haldokló Apor Vilmosnak. 1946-tól 1952-ig Mosonszentmiklóson volt plébános. 1952-től a győri papnevelő intézet rektora, kanonok (1958-) és nagyprépost (1965-). Ő fedezte fel és indította el a pályáján Borsa Antal iparművész-szobrász-festőt, valamint a mosonszentmiklósi Samodai József festő-restaurátort. Tagja volt a Győri Képző- és Iparművészeti Társulatnak, a győri Kisfaludy Irodalmi Körnek és a Magyar Filozófiai Társulatnak. Jelentős érdemeket szerzett a modern magyar egyházművészet megismertetésében és népszerűsítésében, több templom korszerű díszítésében tanácsadóként vett részt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 132. p.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. 304. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. 1218. p.
A szócikk szerzője:Tuba László