Lexikon szócikk

Suller János
Jánosháza 1873. december 19. - Mosonmagyaróvár 1944. augusztus 4.

Foglakozása(i):
Az ismeretlen helyen kezdett gimnáziumi tanulmányait Kecskeméten fejezte be 1893-1895 között. Nem tudjuk, csak sejthető, hogy a magyaróvári piarista iskolában kapott először indíttatást a szerzetesi pályára, a következő, váci iskolájában már 1892-ben beöltözött. A budapesti tudományegyetemen 1898-ban szerzett latin-magyar szakos tanári diplomát, közben ugyancsak Budapesten teológiai tanulmányokat is folytatott. 1899-ben Nagykanizsán, 1901-ben Temesváron, 1902-ben Budapesten, 1903-ban Magyaróváron, majd egy éves podolini tartózkodás után Máramarosszigeten, 1907 és 1908 között Nagyszebenben volt kisegítő tanár. 1920/21-ben Debrecenben, 1921-1928 között Kecskeméten volt kinevezett tanár. Öt éves veszprémi tanítás után 1935-ben tért vissza Magyaróvárra, ahol 1939 és 1944 között nyugdíjasként élt a rendházban. Földi maradványait a köztemető piarista sírkertjében helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. p. 354-355.
A szócikk szerzője:Thullner István