Lexikon szócikk

Székács Elemér
Pest 1870. szeptember 23. - Budapest 1938. május 16.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Gyakorlati búzanemesítés. Bp., 1912.
Középiskolai tanulmányait Budapesten és Nagyszebenben végezte. 1890-ben szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Csongrád és Nyitra megyében dolgozott gazdatisztként a Károlyi birtokon, majd a Békés és Csongrád megyében elterülő árpádhalmi uradalom intézője lett. Három év múlva a Temes vármegyében lévő soósdpusztai birtok élére került. Itt kezdett el Cserháti Sándor és Grábner Emil ösztönzésére búzanemesítésével foglalkozni, amelynek célja a rozsdabetegségre kevésbé érzékeny egyedek létrehozása volt. Nyolc év alatt az elhanyagolt gazdaságot a megye egyik korszerű birtokává fejlesztette. Amikor a birtoknak más tulajdonosa lett, visszakerült az árpádhalmi gazdaságba, ahol 1917-ig dolgozott. A Székács-féle nemesített búzafajtákat a magyaróvári Növénynemesítő Intézet is bevonta kísérleteibe. 1919-ben már kilenc nemesített búzafajtája kapott elismerést. Közülük különösen az Sz-17 és az Sz-266 hibrid volt közkedvelt. Jó eredményeket ért el a tavaszi és az őszi árpa valamint a takarmányrépa nemesítése terén. Az olajos tartalmú növények közül ő nemesített hazánkban elsőként lent. Az 1930-as évek elején megbízták a mezőhegyesi, a bábolnai valamint a kompolti kísérleti telepek felügyeletével. Emlékét a magyaróvári egyetem bejáratánál dombormű őrzi, amely Baross László és Fleischmann Rudolf növénynemesítők társaságában ábrázolja.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 322-325.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter