Lexikon szócikk

Szilassy Zoltán
Léva 1864. május 8. - Budapest 1932. február 5.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*A fűféle takarmánynövények és termesztésük. Bp., 1894.
*Amerikai mezőgazdaság. Bp., 1897.
*A szálas takarmánynövények termesztése (Grábner Emillel közösen). Bp., 1907.
1884-ben szerzett oklevelet Magyaróváron a gazdasági akadémián. 1885 és 1892 között Cserháti Sándor mellett a növénytermesztési tanszéken különféle témákon dolgozott, elsősorban fűfélékkel foglalkozott. Aktívan részt vett a Mosonmegyei Gazdasági Egyesület vezetőségének munkájában. Tanulmányutakat tett Nyugat-Európában és Amerikában. A magyar mezőgazdaság szerkezeti problémái is érdekelték. Az 1880-as évek végén az ő javaslatára kezdték meg a homoki szőlők telepítését Deliblát pusztájára. Budapestre kerülve 1892-től az Országos Magyar Gazdasági Egyesület ügyvezető titkára lett. 1920-1926 között igazgató volt ugyanitt. A Mezőgazdasági Minisztérium haláláig figyelembe vette szaktanácsait. Publicisztikai tevékenysége igen szerteágazó volt. A „Köztelek”, a „Független Újság”, a „Gazdák Független Újságja”, valamint a „Magyar Földműves” rendszeres szerzője volt. 1905-ben az Országos Méhészeti Egyesület elnökévé választották. 1921-1932 között a „Magyar Méh” című folyóiratot szerkesztette. 1905-ben az első magyar Mezőgazdasági Lexikon társszerkesztője volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 780. p.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 358-360.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre