Lexikon szócikk

Szöllősy László
Szeged 1927. július 2. - Szentgotthárd 1998. március 24.
Foglakozása(i):
Édesapja Szöllősy Lajos postatisztviselő, édesanyja Halász Julianna volt. Szegeden végezte iskoláit. A Baross Gábor egyetemi gyakorló gimnáziumban érettségizett 1946-ban. Előtte amerikai fogságba került, mint levente. A szegedi egyetemen fizika-kémia szakos tanár lett. Diplomázás után 1950-ben nősült, felesége csoporttársa, Táborosi Edit volt, akivel azután Mosonmagyaróváron 9 évig együtt dolgoztak. Házasságukból két leánygyermek született. A szegedi egyetemen fizikusként járta a ranglétrát és docensi fokozatig vitte. 1963-ban kandidált a lumineszcencia témakörében. 1975-ben eredményesen pályázott Mosonmagyaróvárra tanszékvezetőnek, a matematika-fizika tanszéken lett egyetemi tanár. Ő szervezte és vezette a helyi egyetem Oktatástechnikai Csoportját. A fotóakusztikus spektrométer kifejlesztője volt. Alkalmazott fizikával és agrofizikai kutatásokkal is foglalkozott Mosonmagyaróváron. Közel két tucat cikke jelent meg - részben társszerzőkkel - külföldön. Öt egyetemi jegyzetet írt. Itthon a szaklapok és tudományos ismeretterjesztő kiadványok is közölték számos írását. Az Eötvös Lóránt Fizikai Társaság, a Magyar Biofizikai Társaság és a Veszprémi Akadémiai Bizottság Műszaki-Fizikai Munkabizottságának tagja volt. 1988-ban ment nyugdíjba, de nem szakadt el a tanszéktől, még jelentek meg publikációi. Lelkes elnöke volt a Mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Körnek. Mosonmagyaróváron temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Dóka Ottó: Dr. Szöllősy László: Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 40. évf. 1998. 1. sz. p. 161-162.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre