Lexikon szócikk

Szűcs Mihály
Csólyospálos 1947. február 4. - Mosonmagyaróvár 2013. augusztus 17.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Talajtani gyakorlatok: jegyzet (Keresztény Bélával közösen). Mosonmagyaróvár, 1979.
*A nitrátion migrációja nyugat-dunántúli és kisalföldi talajokban (Kandidátusi értekezés),Mosonmagyaróvár, 1986.
Felsőfokú tanulmányait Krasznodarban végezte. 1971-1975 között az OMMI Mosonmagyaróvári Talajtani Osztályán végzett talajtérképezési, talajtani és agrokémiai szaktanácsadási feladatokat. 1975-ben került a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karára, ahol kezdetben a talajtani gyakorlatokat vezette, majd Keresztény Béla vezetésével fokozatosan bekapcsolódott az oktatásba. Fő szakmai szakterülete a talajtan volt, de foglalkozott a talajtan és a környezetvédelem összefüggéseivel is. Kutatásaiban kiemelt hangsúlyt fektetett a talaj nitrogén és mikroelem forgalmára is. Magyar és idegen nyelveken megírt közleményeinek a száma eléri a negyvenet, konferenciai kiadványokban több mint húsz írása jelent meg, emellett több magyar- és idegen nyelvű előadást is tartott. Tagja volt a Magyar Talajtani Társaság Trágyázási Szakosztályának és részt vett az OTKA pályázatok lebonyolításában és értékelésében. A talajtani tanszék vezetőjeként, a Környezettudományi Intézet tanáraként vonult nyugdíjba. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2013. augusztus 30-án volt az Óvári temetőben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Műszaki és természettudományi ki kicsoda: A-Z. Bp., 1995. 320. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2013. 08. 27. 17. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter