Lexikon szócikk

Vas Károly, id.
Kaplonca 1884. augusztus 4. - Budapest 1948. október 21.
Foglakozása(i):
Ifj. Vas Károly mikrobiológus apja. Tanulmányait Budapesten az Állatorvosi Főiskolán (1908) és a Debreceni Gazdasági Akadémián végezte (1910). Ez évtől az Állatorvosi Főiskola Bakteriológiai Intézetében dolgozott. 1914-ben a magyaróvári Tejgazdasági Kísérleti Intézetbe helyezték, ahol a magyar tejgazdaság alapköveit lerakták. Eleinte Gratz Ottóval dolgozott együtt, az ő katonai szolgálata idején átmenetileg vezette is az intézetet. 1934-1936 között a Vegykísérleti Állomás keretében működött Tejkísérleti osztályt vezette. Sokat tett az osztály önállóságáért, a kutatómunka feltételeinek biztosításáért. 1936-ban az Országos Kémiai Intézetbe helyezték át. Itt főleg a húskészítményekkel kapcsolatos mikrobiológiai kérdéseken dolgozott. Előadó volt a Magyaróvári Gazdasági Akadémián és a budapesti műszaki egyetemen. Magyaróváron állatbonctant, élettant, szarvasmarha-tenyésztést, tejgazdaságtant és mezőgazdasági bakteriológiát oktatott. Kutatói tevékenysége elsősorban a tejtermékek előállításával és az élelmiszerek tartósításával kapcsolatos, de a tejgazdaság minden ágára kiterjedt. Csiszár Józseffel együtt kidolgozta és a gyakorlatban bevezette a hazai tejsavbaktérium-kultúrák készítését, s a világszerte alkalmazott Vas-Csiszár aromareakciót. 25 önálló tudományos dolgozatot, 60 ismeretterjesztő írást tett közzé az „Urániá”-ban, a „Természettudományi Közlöny”-ben, az „Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok”-ban, a „Magyar Tejipar”-ban, a „Mezőgazdasági Kutatások”-ban és külföldi kiadványokban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 967. p.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 545-547.
A szócikk szerzője:Tuba László