Lexikon szócikk

Warga Berta
? 1849. - Budapest 1924.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Munkásságát Budapesten kezdte, majd Fehértemplomban, később Ipolyságon folytatta, végül a magyaróvári polgári iskola megalapozására küldte ki a minisztérium 1897 őszén. Negyven évet töltött a tanügyi pályán, ebből 16 tanévet Magyaróváron (1897-1914). A Magyar-Óvári Állami Polgári Leányiskola 1897 szeptemberben alakult meg a III. osztállyal, ekkor nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter Warga Bertát igazgatónak. Az első évben Kohlerné Ertl Aranka tanítónővel ketten látták el az iskolai teendőket, a következő évben már négyen dolgoztak a polgáriban, s ettől kezdve folyamatos volt a fejlesztés. Warga Berta történelmet tanított. Igazgatósága alatt alakult ki az iskola, 1910-ben felépült az új épület, amelyben megfelelő helyet kapott az oktató-nevelő munka.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • A magyaróvári m. kir. állami polgári leányiskola értesítője az 1913-1914-ik tanévről. Magyaróvár, 1914. p. 2-4.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1924. 12. 04. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László