Lexikon szócikk

Wenckheim Frigyes
Milánó 1842. október 20. - Ókígyós 1912. június 27.

Foglakozása(i):
Apja gróf Wenckheim Károly cs. kir. kamarás, huszárkapitány, édesanyja Friederike Radetzky grófnő, Joseph Radetzky tábornagy leánya. Gimnáziumi tanulmányait Győrött végezte, a jogot Budapesten és Pozsonyban hallgatta. Jogi tanulmányainak befejeztével két évig a királyi táblán gyakornokoskodott, 1866-ban ügyvédi vizsgát tett. 1878-ban Gyulán választották országgyűlési képviselővé ellenzéki programmal. 1881-1884 között nem vállalt mandátumot. 1884-ben az Arad megyei kisjenői járásban Apponyi-párti, mérsékelt ellenzéki programmal ismét képviselőnek választották. Békés megyében a közigazgatási bizottság tagja, 90 000 holdas uradalom birtokosa. Békésen kívül Arad, Győr és Moson megyében is voltak birtokai. 1885-ben vásárolta meg a lébényi, mosonszentmiklósi és rárói uradalmat Sina Iphigenia bárónőtől. Lébényben 1891-ben újíttatta meg a templomot. Jánosházapusztán uradalmi iskolát működtetett. Az ókígyósi családi kriptába temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Emlékalbum gróf Wenckheim Frigyes ... és neje Wenckheim Krisztina grófnő ... ezüst menyegzőjére: 1872-1897 jún. 18. Bp., 1897. p. 11-13., 52. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1912. 06. 29. 4. p.
  • Jároli József: Szabadkígyós-Újkígyós Bp., 2001. p. 66-77.
A szócikk szerzője:Tuba László