Lexikon szócikk

Wimmer Mihály
Moson 1865. október 11. - Moson ?
Foglakozása(i):
Alsó fokú oktatásban Mosonban részesült, a középiskolai tanulmányokat a magyaróvári piaristáknál végezte. A postai és távírdai szaktanfolyamot Budapesten járta ki, pályáját is a lipótvárosi postahivatalban kezdte. Segédtisztként Pozsonyból 1902-ben helyezték Mosonba. Az első világháborúban Eszékre vezényelték a tábori postához. Főellenőrként saját kérésére 1920-ban ment nyugdíjba, hogy minden idejét és energiáját a nagyközség ügyeinek szentelhesse. Érdemeinek elismeréseként 1925-ben helyettes városbírónak választották meg. Hamvai a mosoni temetőben pihennek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 320. p.
A szócikk szerzője:Thullner István