Lexikon szócikk

Wolf Béla
Nezsider 1879. február 12. - Bécs 1950. október 23.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Középfokú tanulmányait Magyaróváron a piarista gimnáziumban és a győri bencés gimnáziumban végezte. 1897-ben érettségizett, majd gyógyszerészetet tanult a bécsi egyetemen. 1912-ben nezsideri gyógyszerészként konfliktusba keveredett a magyar hivatalokkal a német nyelv használata miatt. 1915-től katonai szolgálatot teljesített. 1918. november 18-án vezetésével Nezsideren megalakították a Német Néptanácsot, amely területi autonómiát követelt a nyugat-magyarországi németek számára. Ő alkotta meg a „Vierburgenland” elnevezést, ebből alakult ki Burgenland, az új osztrák tartomány neve. 1919 januárjában a magyar kormány megadta a németek lakta részek autonómiáját, a saint-germaini és a trianoni békeszerződés később Ausztriának ítélte ezt a területet. Wolf Bélát 1919. szeptember 1-jén Győrben őrizetbe vették magyarellenes izgatás és hazaárulás vádjával. A győri börtönből csak 1921 decemberében szabadult. Hazatérésekor Nezsideren, ami ekkor már Auszria része volt, lelkesen fogadták. 1922. július 15-től 1923. november 13-ig a Nagynémet Néppárt színeiben a burgenlandi tartományi gyűlés képviselője, 1923-1924 között Nezsider polgármestere volt. Szülővárosában nem kapott engedélyt gyógyszerár létesítésére, ezért 1925-ben Bécsbe költözött, ott vállalt állást egy patikában. 1937-ben Bécsben nyitotta meg saját gyógyszertárát „Vierburgenland-Apotheke” néven.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • 800 Jahre Neusiedl am See. Red. Sepp Gmasz Neusiedl am See, 2009. p. 199-203.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1912. 10. 17. p. 1-2.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1921. 01. 23. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1922. 01. 12. 2. p.
  • http://bit.ly/25AqWrP
A szócikk szerzője:Kimlei Péter