Lexikon szócikk

Zichy Károly, ifj.
Bécs 1778. június 20. - Oroszvár 1834. december 15.

Foglakozása(i):
A lébényi és (lébény majd moson)szentmiklósi uradalom birtokosa, a Zichyek szentmiklósi ágának képviselője. Zichy Károly (1753-1826) belügyminiszter, helytartótanácsi elnök, neves jogtudós fia. Felkészült, jól szituált, aulikus beállítottságú hivatalnok és politikus volt. Előbb Pozsega vármegye főispánja, 1825-től kamarai elnök, Moson megye főispánja (1822-1835), főkamarásmester. Első két házasságából (Esterházy Fáni, Festetich Julianna) hét gyermeke született. Ezek közül Henrik fia a legjelentősebb, aki háromszor volt Moson megye főispánja. Ugyancsak hét gyermeke származott a Seilern Crescentiával 1819. augusztus 3-án kötött házasságából. A lébényi és szentmiklósi uradalom komoly fejlesztője volt. Már akkor svájci szarvasmarha törzstenyészete és nemesített ménese volt. Széchenyi Istvánnal egyetértett Magyarország gazdasági modernizációjának egyes kérdéseiben. A „legnagyobb magyar” gyakori vendég volt kastélyában. Halála után az özvegye Széchenyi István felesége lett. 1842-ben a szentmiklósi kastélyt és a Lébénnyel közös uradalmat örökösei Sina II. Györgynek adták el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 1074. p.
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. p. 237-238.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre