Lexikon szócikk

Zimmermann János
Hegyeshalom 1842. február 21. - Augsburg 1950.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Sprichwörter der Wieselburger Heidebauern. Bp., 1934.
Heidebauer nagygazda család elsőszülött gyermeke, az elemi iskolát Hegyeshalomban, a középiskolai osztályokat Győrben járta ki. A pozsonyi evangélikus líceumban is tanult és 1893-1897 között itt végezte el a teológiát is. Két-két szemesztert végzett a greifswald-i és a göttingen-i egyetemeken. 1899-től két évig volt lelkész Mezőberényben, 1901-től 1914-ig Németjárfaluban, 1938-ig pedig Rajkán. Moson megyei esperesként több falu németnyelvű evangélikusainak lelki felügyelője volt. Már pozsonyi éveiben bekapcsolódott a német népmozgalomba, írt a „Sonntagsblatt”-ba és a „Deutsche Volkskalender”-be, később pedig segédszerkesztője volt a „Missziói Lapok”-nak. Hosszú utazásokat tett Németországban és Ausztrában. 72 éves korában ment nyugdíjba, a háború végét Ausztriában élte meg. Utolsó éveit Németországban töltötte.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Nitsch, Johann: Strass-Sommereiner Heimatbuch Amberg, 1968. p. 99-108.
A szócikk szerzője:Thullner István