Lexikon szócikk

Weltler Rezső (Weltler Rezső 1910-1977)
Rajka 1910. április 22. - Sopron 1977. augusztus 27.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Elmélkedés a régi napokról, a hajdankor éveiről: A hegyeshalmi evangélikus templom 100 éves jubileuma (Előadások a régi napokról – 1950). Hegyeshalom, 2017.
Édesapja Weltler János evangélikus kántortanító, édesanyja Zechmeister Anna volt. Elemei iskolába szülőfalujában járt. A középiskolát Győrben, teológiai tanulmányait Sopronban végezte. 1933. október 20-án avatták lelkésszé, majd ösztöndíjasként Erlangenben tanult. 1936-ban, mint segédlelkészt Ágfalváról Hegyeshalomba helyezték át. 1940-ben vette feleségül Erdélyi Zsuzsannát, a hegyeshalmi polgári iskola tanárnőjét, két gyermekük (Zsuzsanna, Rezső) született. 1950. november 19-én ünnepelte a helyi evangélikus gyülekezet Hegyeshalomban az evangélikus templom fennállásának 100. jubileumát. Ez alkalomból Weltler Rezső megírta a templom történetét, amit egy kis füzetben ki is adott. Az ünnepségen közreműködött Weltler Jenő orgonán, és a vallásos est Weltler Ödön rajkai lelkész imájával ért véget. 1953-ban Weltler Rezsőt a soproni gyülekezet választotta meg lelkészévé. 1947 óta 30 éven keresztül Győr-Sopron megyében az esperesi tisztséget töltötte be, emellett az országos egyházi közéletben is részt vett. Nyelvtudásának és nagyszerű diplomáciai érzékének köszönhetően többször képviselte egyházát külföldi gyűléseken, kongresszusokon.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szokolayné dr. Weltler Magdolna közlése Szokolayné dr. Weltler Magdolna, Sopron
  • Gabnai Sándor: Nem az emlékeknek, de az emlékekből is élünk
    Evangélikus élet Budapest, 1933- 67. évf. 2002. 36. sz. 3. p.
  • Templomi jubileum Hegyeshalomban
    Evangélikus élet Budapest, 1933- 15. évf. 1950. 48. sz. 2. p.
  • Ottlyk Ernő: Eltemettük Weltler Rezső esperest
    Evangélikus élet Budapest, 1933- 42. évf. 1977. 38. sz. 3. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter