Lexikon szócikk

Békeffy István
Nezsider 1877. augusztus 22. - Gálos 1927. október ?

Foglakozása(i):
Békeffy Jenőnek, Moson vármegye főjegyzőjének a fia volt. 1896-1900 között a győri papi szemináriumban hallgatott teológiát. Első szolgálati helye Máriakálnok volt. Nezsideri plébánosként sokat fáradozott a magyar kultúra, a magyar nyelvi iskolai oktatás érdekében. 1918-ban konfliktusba került a helyi németek vezetőjével Wolf Bélával, ezért püspökétől áthelyezését kérte. Nezsiderről elkerülve rövid ideig Máriakálnokon szolgált, majd visszatért az új határon túli hívekhez. 1920 júniusától Gáloson volt plébános. Ezüstmiséjét 1925. július 1-jén Magyaróváron tartotta, ahol az elcsatolt területekről is érkeztek plébánosok, nem csak a csonka vármegyéből. Kívánsága szerint földi maradványait Nezsideren temették el 1927. október 11-én.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1925. 07. 02. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1927. 10. 13. 3. p.
  • Benkéné Jenőffy Zsuzsannna: A győri egyházmegye papságának helyzete az Ausztriához csatolt területen 1918 és 1922 között
    Egyháztörténeti szemle Sárospatak, 2000- 14. évf. 2013. 4. sz. p. 60-83.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter