Lexikon szócikk

Bobleter Ignác
Sopron 1846. augusztus 4. - Mosonszolnok 1908. február 24.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Das unter dem hohem Protektorate Ihrer kaiserl. und königl. Hoheit der ... Hildegardium zu Ungarisch-Altenburg. Bp., 1887.
1868-ban szentelték pappá. Magyaróváron káplán, majd 1873-tól zurányi plébános. 1889-ben lett (moson) szolnoki plébános. 1892-ben felújítatta a mosonszolnoki templom belső tereit. Aktívan részt vett a megyei a közéletben és politikában, különösen a szónoklatai voltak híresek. Tagja volt Moson vármegye törvényhatósági bizottságának és a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesület igazgatóságának is. Több cikke jelent meg a Magyar Állam, és az Alkotmány című országos lapokban, továbbá a Győrben megjelenő Dunántúli Hírlap-ban. Mosonszolnokon temették el földi maradványait.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 1. 1111. hasáb
  • Dunántúli Hírlap Győr, 1893-1945. 1908. 02. 27. 1. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter