Lexikon szócikk

Danilovics Gyula
Eger 1872. augusztus 13. - Tata 1935. február 3.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A kóbor cigányok megrendszabályozása. = Mosonvármegye. 1909. 09. 16. p. 1-2.
*Vármegyénkről és kultúránkról. = Mosonvármegye. 1910. 08. 11. p. 1-2.
Középfokú tanulmányait az egri cisztercita gimnáziumban végezte. 1890-től az egri jogakadémia hallgatója volt. 1894-ben joggyakornok Budapesten, 1896-ban Egerben. 1898-ban az egri törvényszéktől a nagyigmándi járásbírósághoz került, mint aljegyző. 1903-tól ugyanitt jegyző, majd albíró. 1906-ban lemondott az igazságszolgáltatásban betöltött állásáról. 1907-től már a Moson vármegyei Halászin élt és Arakon gazdálkodott. Agilis és aktív tagja volt Moson vármegye közéletének. 1909-ben a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesület alelnökévé választották. 1910-ben, az akkor alakuló Moson Megyei Gőzeke-szövetkezet elnöke lett. 1909-ben Moson vármegye törvényhatósági bizottsága elfogadta azt a tervezetét, amit „A kóbor cigányok megrendszabályozása” ügyében készített, sőt több vármegye feliratilag támogatta is ezt a javaslatot. Cikkeiben foglalkozott még a megye mezőgazdasági viszonyaival, valamint a lótenyésztés fejlesztésével is. 1912-ben a Moson vármegyei lótenyésztési bizottság elnöke lett. Az első világháborúban a 13. gyalogezredben szolgált, a háború végén huszárszázados volt. A világháború után visszatért Komárom vármegyébe. Az 1920-as évek elején vezető szerepet játszott a Magyar Országos Véderő Egylet és az Ébredő Magyarok Egyesülete tata-tóvárosi szervezeteiben. Az 1920-as évek közepétől a Komáromvármegyei Gazdasági Egyesületben és a Vértesaljai Lótenyésztő Szövetségben vállalt vezető tisztségeket. Tatán részt vett a leventék oktatásában, ebben a városban követett el öngyilkosságot.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Körmendi Géza: Országgyűlési és helyhatósági képviselő-választások Tatán
    Limes Tata, 1988- 6. évf. 1993. 2. sz. p. 63-77.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter