Lexikon szócikk

Dezső Lipót
Zólyomkirályfalva 1876. november 15. - ? ?

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Küzdelem a magyar analfabétizmus ellen. Szombathely, 1926.
*Külföldi furcsaságok Magyarországról: Mit tanítanak rólunk a külföldi iskolákban? Szombathely, 1928.
*A magyar helyesírás rendszeres tanításának módszere. Szombathely, 1929.
1898-ban szerzett tanári oklevelet. A 20. század elejétől dolgozott az oktatási igazgatás területén. Trencsén, Máramaros, Nyitra és Vas vármegyék segéd- majd tanfelügyelője volt. 1921 augusztusában nevezték ki Magyaróvárra, Moson vármegye tanfelügyelőjévé. Ő volt az önálló Moson vármegye utolsó tanfelügyelője. A vármegye megszűnésével hivatala is megszűnt az 1923. év végével. Győr-Moson Pozsony k. e. e. vármegyék új tanfelügyelője azonban csak 1924 őszén foglalta el hivatalát. Dezső Lipót 1925 tavaszán hagyta el végleg Magyaróvárt. 1925-1937 között Szombathelyen állt a Vas megyei tanfelügyelőség élén. Itt több pedagógiai, helytörténeti tárgyú könyvet is írt. 1937-ben került Budapestre, a budapestvidéki tankerülethez, a tankerület elemi iskoláinak felügyeletét látta el, továbbá ő volt tankerületi főigazgató helyettese. Innen vonult nyugdíjba 1942-ben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Történelmi Arcképcsarnok: Vas megye
    https://bit.ly/2Jsdd1S
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1921. 08. 14. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 12. 25. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1924. 10. 05. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1925. 05. 28. 2. p.
  • Rákos Vidéke Rákosszentmihály, 1901-1937. 37. évf. 1937. 27. sz. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter