Lexikon szócikk

Dsida Ottó
Győrsziget 1874. március 22. - Mosonmagyaróvár 1946. május 8.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait a kaposvári főgimnáziumban végezte. Felsőfokú tanulmányait 1893-tól a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karán folytatta. Pályája, okleveles helyettes tanárként 1896-ban indult a szentgotthárdi gimnáziumban. 1897-től már Győrben tanított az állami főreáliskolában, rendes tanárnak kinevezve. 1906-ban Budapesten tanított. 1907-1911 között a kaposvári gimnázium igazgatója volt. 1911-ben központi szolgálatra berendelték Budapestre, a minisztériumba került tankerületi főigazgatói rangban. 1917-1932 között győri tankerület főigazgatója volt. 1932-ben, mivel megszűnt a győri tankerületi főigazgatóság, 36 év szolgálati idő után nyugállományba vonult. Óraadóként, érettségi elnökként azonban tovább tevékenykedett. Halála idején Mosonmagyaróváron lakott, de Győrben temették el a családi sírboltba.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • A magyar kegyes-tanítórend magyaróvári reálgimnáziumának értesítője az 1931-32. tanévről. Szerk. Mátrai János Magyaróvár, 1932. p. 3-4.
  • A magyar kegyestanítórend mosonmagyaróvári általános iskola és gimnáziumának évkönyve az 1945-46. iskolai évről. Szerk. Bozi Ferenc Mosonmagyaróvár, 1946. 3. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter