Lexikon szócikk

Kenesei Ilona
Veszprém 1883. február 9. - Budapest 1960. február 3.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Mosonvármegye népköltése. = Mosonvármegye. 1912. 06. 09. p. 2-3.
*Mosonvármegye népköltése. = Mosonvármegye. 1912. 06. 16. p. 2-3.
1902-ben nevezték ki tanítónőnek a magyaróvári állami népiskolához. 1905 óta gyűjtötte a magyar népdalokat. Élete során több mint ötezer népdalt gyűjtött össze, amiket korábban a Magyar Nemzeti Múzeum, ma az Országos Széchényi Könyvtár őriz. 1907-ben a Magyar Néprajzi Társaság tagjává választották. A Magyaróváron megjelenő lap, a Mosonvármegye 1909-1913 között több alkalommal közölt szemelvényeket gyűjtéséből. Népdalgyűjtő munkásságát még az Amerikai Egyesült Államokban élő magyarok is ismerték, sőt elismerték. Magyaróváron ismerkedett meg későbbi férjével, Radó Gyulával (1884-1916), aki 1907-től a Magyaróvári Gazdasági Akadémia hallgatója volt. 1913 januárjában Kenesei Ilonát saját kérésére az isaszegi népiskoláshoz helyezték át. Férje, Radó Gyula a rákoskeresztúri gróf Vigyázó birtok intézője lett, azonban 1916-ban az orosz fronton halt hősi halált halt. Özvegye jelentős szerepet töltött be a két világháború között Isaszeg társadalmi és kulturális életében. Alapítója és elnöke volt az Országos Stefánia Szövetség helyi szervezetének. Támogatta a szegény sorsú gyerekek egészségügyi, szociális gondozását. Tanítványaival műkedvelő színpadi előadásokat tanított be. Közel ötven isaszegi dalt is gyűjtött de saját szerzeményű dalai, nótái is voltak. 1938 augusztusában Budapestre költözött. A Csatangoló Tánccsoport 2020-ban CD-t jelentetett meg az első világháború korát megidéző isaszegi dalgyűjtéseiből.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára 1930/1931., ötödik körzet. Főszerk. F. Szabó Géza Bp., 1931. 73. p.
  • Id. Szatmáry Zoltán: Régi isaszegi nóták: Emlékezés néhai özvegy Radó Gyuláné volt isaszegi pedagógusra
    Isaszegi adattári közlemények IV. Isaszeg, 1982. p. 55-57.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1911. 12. 07. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 01. 19. 4. p.
  • http://www.csatangolotanccsoport.hu/kodaly/
A szócikk szerzője:Kimlei Péter