Lexikon szócikk

Korber Aranka
Kisújszállás 1889. - Budapest 1940. március 26.

Foglakozása(i):
Alapfokú iskoláit a Székelyföldön végezte. 1909-ben Budapesten tanítói, majd a 1910-ben Kalocsán polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. 1910-től a budapesti tudományegyetem hallgatója volt, ahol tanítóképző intézeti tanári oklevelet nyert. 1914-ben hosszabb tanulmányutat tett Ausztriában, Németországban, Olaszországban és a balti államokban. 1914-től a pozsonyi állami tanítónőképző intézetben tanított történelmet és földrajzot. 1916-ban a breznóbányai állami polgári iskolába helyezték át, itt kapta meg 1918-ban lett rendes tanárnői címét. A cseh megszállás következtében és hazafias magatartása miatt innen távoznia kellett. 1919-1924 között a pestszenterzsébeti polgári leányiskola tanárnője volt. 1924-ben nevezték ki a magyaróvári polgári leányiskola igazgatójának. Tagja volt a Szociális Missziótársulat magyaróvári csoportjának és a Mosonvármegyei Múzeum- és Könyvtáregyesületnek is. 1936-ban saját kérésére a pestszentlőrinci I. számú polgári fiúiskolába helyezték át.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 268. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1924. 07. 17. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1940. 03. 31. 2. p.
  • A mosonmagyaróvári m. kir. állami polgári leányiskola értesítője 1939-40. tanévről. Szerk. Ispánki József Mosonmagyaróvár, 1940. 28. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter