Lexikon szócikk

Kuliszeky Ernő
Kolozsvár 1855. január 19. - Szombathely 1921. október 20.

Foglakozása(i):
Pályafutását a tanügyi igazgatás területén Bars vármegyében kezdte. 1888-ban helyezték át Moson vármegyébe. Közel tíz éves magyaróvári működése alatt sokat tett azért, hogy, az osztrák határ melletti települések (pl. Magyar-Bruck) magyarosodjanak és azért is, hogy az alapfokú iskolai intézmények állami fenntartásba kerüljenek. Támogatta az óvodák létrehozást, fejlesztését is. Tagja volt a Dunántúli Közművelődési Egyesületnek és a Magyar Néprajzi Társaságnak is. 1897-ben Bereg vármegyébe helyezték át. 1899-től Győr, 1907-től Udvarhely vármegye tanfelügyelője volt. 1909-ben Ferenc Józseftől királyi tanácsosi címet kapott. 1909-től Pécs volt az állomáshelye. 1910-ben itt ünnepelte tanfelügyelői kinevezésének 25 éves jubileumát. 1910-ben Hont, 1912-ben Vas vármegyébe került. 1915. október 1-jén Szombathelyen vonult nyugdíjba, mint Vas vármegyei tanfelügyelője.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 7. hasáb 442-443.
  • Pécsi napló Pécs, 1892-1944. 1910. 06. 10. 5. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1921. 10. 30. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter