Lexikon szócikk

Murányi Kálmán
Nyíregyháza 1891. március 1. - Debrecen 1963. október 19.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Vázlatok Magyaróvár múltjából. = Mosonvármegye emlékkönyve : a "Mosonvármegye" Hírlap 25 éves fennállása alkalmából. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1928. p. 27-36.
Középiskolai tanulmányait Nyíregyházán, az evangélikus főgimnáziumban végezte. Felsőfokú tanulmányait 1909-től a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karán folytatta. Tanári pályáját világi rendes tanárként a váci piarista gimnáziumban kezdte, de 1915-től már a rend podolini intézetében tanított. 1917-ben a mezőkövesdi katolikus gimnáziumhoz helyezték át. A Tanácsköztársaság ideje alatt Mezőkövesden tagja volt a direktóriumnak. 1920 februárjától már Magyaróváron tanított a piarista gimnáziumban. Tantárgyi a latin nyelv és irodalom, valamint a történelem voltak. 1925 körül részt vett a magyaróvári levéltár iratainak rendezésében, a munkába diákjait is bevonta. Több helytörténeti témájú cikke jelent a Mosonvármegye című lapban, ösztönözte a helyi mondák összegyűjtését is. Tagja volt a Mosonvármegyei Múzeum és Könyvtáregyesületnek, a Széchenyi Kaszinónak és a Magyaróvári Férfidalárdának. 1931-1936 között Nyíregyházán a katolikus gimnáziumban tanított. 1936-ban a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba helyezték át, ahol még 1952-ben is tanított.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • A magyar kegyes-tanítórend magyaróvári főgimnáziumának értesítője az 1918-19. és 1919-20. tanévről. Szerk. Bíró Imre Magyaróvár, 1920. 7. p.
  • A magyar kegyes-tanítórend magyaróvári reálgimnáziumának értesítője az 1931-32. tanévről. Szerk. Mátrai János Magyaróvár, 1932. 11. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter