Lexikon szócikk

Polyánszky László
Kövesliget 1851. - Magyaróvár 1938. március 29.

Foglakozása(i):
Bölcsészeti és jogi tanulmányokat végzett. 1893-ban, Bereg vármegyében kezdett el az oktatási igazgatás területén dolgozni. 1898-ban Beszterce-Naszód vármegyébe helyezték át segédtanfelügyelőként előléptetve. 1904-ben kapta meg tanfelügyelői kinevezését. 1907-tól Torda-Aranyos, 1910-től Csík, majd Csanád vármegyékben dolgozott. Érdemeket szerzett az erdélyi magyar népiskolák és polgári iskolák szervezésének, fejlesztésének terén. 1914-ben Makóról került Magyaróvárra és lett Moson vármegye tanfelügyelője, 1921-ben vonult nyugdíjba. Földi maradványait a magyaróvári temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1914. 07. 26. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1921. 08. 07. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1921. 08. 14. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1938. 03. 31. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter