Lexikon szócikk

Rill József
Módos 1839. január 11. - Ipolyság 1909. április 5.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*A magyar iskolaügy alapelvei. Bp., 1883.
*Egyházpolitika a tanügy terén. Bp., 1896.
*Törvénytelenségek és visszaélések a közigazgatásban. Győr, 1900.
A verseci tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. 1869-ben kinevezték a Budán akkor indult Első Állami Tanítóképző tanárává, ahol 1873-ig oktatott. Részt vett a közoktatási reformtervek kidolgozásában, emellett több pedagógus érdekképviseleti szervezet létrehozásában is. Kezdeményezésére alakult meg 1872-ben a Magyarhoni Tanítóegyletek Szövetsége. Több mint tíz pedagógiai tárgyú könyvet, több száz cikket írt. Elindította, 1880-1888 között szerkesztette a Magyar Pedagógiai Szemle című szakfolyóiratot. 1889-ben Vas vármegyében kezdődött tanfelügyelői munkássága. 1890-ben Szolnok-Doboka, 1892-ben Tolna vármegyében dolgozott. 1897-ben Hont vármegyéből került Magyaróvárra, ő lett Kuliszeky Ernő Moson megyei tanfelügyelő utódja. 1900-ban összetűzésbe került Pogány József alispánnal, és röpiratot jelentetett meg a Moson megyei állapotokról. Ennek következtében 1900 őszén szabadságra küldték, majd az év végén Hont vármegyébe helyezték át. Ott zárult tanügyi pályája 1906-ban, nyugdíjba vonulásakor.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. 764. p.
  • Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz: Ezer magyar biográfia a délszláv országokból 1-3. kötet Újvidék, 2002-2003. 3. p. 74-76.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1900. 09. 23. p. 1-2.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1900. 09. 23. p. 2-3.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter