Lexikon szócikk

Tetzel Lőrinc
Rajka 1872. szeptember 14. - 1927. június 27.

Foglakozása(i):
Középfokú tanulmányait a pozsonyi evangélikus líceumban végezte. 1893-tól dolgozott a budapesti tudományegyetem könyvtárában, 1898-ban nevezték ki könyvtártisztté. 1910-ben könyvtártiszt beosztása mellé könyvtárőr címet is kapott. 1914-től első könyvtárőr volt. A könyvtárőrök végezték a másodrangú könyvtári munkát (könyvkölcsönzés, reklamáció, a folyóiratattár rendezése, statisztika), tudományos tevékenységük nem volt. Tetzel lelkiismeretes, szorgalmas tisztviselő volt. 1925-től helyettesítette a szabadságon lévő könyvtárigazgatót is. 1926. május 7-én gyógyszermérgezést kapott. Nem bizonyított, hogy véletlen baleset történt-e vagy öngyilkossági kísérlet. Több mint egy évvel később hunyt el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1926. 05. 09. 4. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter