Lexikon szócikk

Negró Aladár
Léka 1908. július 18. - Chicago 1950. május 24.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Édesapja Negró Sándor (1873-1911) uradalmi intéző, édesanyja Weegmann Lujza (1880-1965) tanítónő, anyai nagyapja Weegmann Adolf (1847-1932), a Kühne gyár műszaki igazgatója volt. Negró Aladár középfokú katonai tanulmányait Pécsen a Zrínyi Miklós Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézetben végezte. 1926-1930 között Budapesten a Ludovika Akadémia hallgatója volt, 1930-ban avatták tisztté. 1933-ban fejezte be repülőkiképzését. 1933 novemberétől Szombathelyen, majd 1936 januárjától Székesfehérváron szolgált légügyi felügyelőként. A magyar-szlovák határkonfliktus során, 1939. március 24-én két légi győzelmet aratott Kárpátalján, Szobránc és Pálóc térségében: lelőtt két Avia B.534-es szlovák vadászrepülőgépet. 1939 júliusában Horthy Miklós kormányzótól vehette át az ellenség előtt tanúsított vitézi és hősi magatartásáért a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét hadiékítménnyel és kardokkal. 1940. május 1-jén századossá léptették elő, 1940. december 9-én vitézzé avatták, ekkor változtatta nevét Szobránczyra, 1939-es győzelmére emlékezve. A második bécsi döntés után Kolozsvár-Szamosfalvára telepítették a Szobránczy Aladár vezette, 2/3.- ra keresztelt "Ricsi" vadászrepülő századot. 1941. június 27-től július közepéig a század gépei részt vettek a Szovjetunió elleni hadműveletekben, majd visszarendelték őket Kolozsvárra. 1941 novemberében a századot feloszlatták, ezt követően Szobránczy harcoló alakulatoknál nem töltött be parancsnoki posztot, parancsnoki beosztásokban különböző repülőtereken teljesített kiképzői, oktatói szolgálatot. 1944 májusától a Budapesten, a Sziklában a légvédelmi vezetési ponton szolgált. 1945 májusában Németországban amerikai fogságba esett. 1945 decemberében tért vissza Magyarországra, ahol az új hadsereg már nem tartott igényt szolgálataira, így az Egyesült Államokba emigrált, ahol 1950-ben öngyilkos lett. Felesége hamarosan követte a halálba. Hamvaikat 1951. május 26-án helyezték el Mosonmagyaróváron, a magyaróvári temetőben található családi sírboltban. A sírhelyet azóta már más család használja.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • B. Stenge Csaba: Baptism of fire: The first combat experiences of the Royal Hungarian Air Force and Slovak Air Force, march 1939. Solihull, 2013. p. 114-116.
  • B. Stenge Csaba: Elfelejtett hősök: A magyar királyi honvéd légierők ászai a második világháborúban Bp., 2016. 19. p.
  • B. Stenge Csaba előadása Mosonmagyaróváron 2022. április 27-én
    https://bit.ly/3w8XiNJ
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 04. 09. 5. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 07. 27. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter