A könyvtári szolgáltatások díjai:


2013. március 1-től érvénybe lépett díjváltozás szerint:


Beiratkozási díjak:

 • Aktív keresők, munkanélküliek 365 napra: 1200,-Ft
 • Kedvezményes könyvtári tagság 365 napra: 600,-Ft
 • Kedvezményezettek: érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők, nyugdíjasok.
 • Ingyenes tagság illeti meg a 16 év alattiakat, 70 év felettieket, a könyvtári és közgyűjteményi dolgozókat, a közművelődési szakembereket, a pedagógusokat valamint a felsőoktatási intézmények oktatóit, ha jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják.

Egyéb díjak:

 • Elveszett olvasójegy pótlása: 100,-Ft
 • Értesítés előjegyzésről postai levélben: 150,-Ft
 • Értesítés előjegyzésről telefonon: 100,-Ft
 • Értesítés előjegyzésről e-mail-ben: ingyenes,-Ft

Késedelmi díjak:

 • A késedelemről szóló értesítés díja: 150,-Ft
 • Kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvek késedelmi díja: 10,-Ft/db/nap
 • Olvasótermi könyvek késedelmi díja: 110,-Ft/db/nap
 • CD, DVD, videó késedelmi díja: 100,-Ft/db/nap
 • Folyóiratok késedelmi díja: 50,-Ft/db/nap

Irodai szolgáltatások díjai:

Fénymásolás:

 • A/4-es méretben 20,-Ft/lap
 • A/4-es kétoldalas 25,-Ft/lap
 • A/3-as méretben 25,-Ft/lap
 • A/3-as kétoldalas 30,-Ft/lap

Egyéb irodai szolgáltatás::

 • Nyomtatás: 25,-Ft/lap
 • Szkennelés: 50,-Ft/lap
 • Szövegszerkesztő használata: 300,-Ft/óra
 • Internet használat: 300,-Ft/óra

Elveszett dokumentumok megtérítése:

 • A három évnél nem régebbi kiadású könyvek esetén elsősorban az eredeti mű pótlása, vagy az eredeti érték (napi beszerzési ár) megtérítése.
 • A három évnél régebbi kiadású könyvek esetében a beszerzési ár háromszorosa, de minimum 1000 Ft, vagy újabb kiadás megléte esetében az aktuális beszerzési ár.
 • CD, videokazetta, DVD elvesztése esetén az aktuális kiadói árakat vesszük figyelembe.