A könyvtár küldetésnyilatkozata


A Huszár Gál Városi Könyvtár települési és városkörnyéki feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár az információs esélyegyenlőség és demokrácia helye.

Feladata, hogy mindenki számára korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson az információhoz a dokumentumokhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez és a tudásalapú társadalom alapintézményeként működjön.

Városi nyilvános könyvtárként a városban jelentkező könyvtári igények kielégítésére törekszik a szórakoztató irodalomtól a tudományos információig.

Városkörnyéki mozgókönyvtári szolgáltatási együttműködést kínál a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás településeinek.

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, amelyeket a használóinak igényeihez alakít, jól felkészült szakembereivel és korszerű technikai felszereltségével valósítja meg.


Mindezek segítségével támogatja:

  • az életen át tartó tanulást,
  • az oktatás különböző szintjein tanulókat,
  • a szabadidő hasznos eltöltését,
  • a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását,
  • a város és környéke természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, történelmi, néprajzi kutatását és bemutatását,
  • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését,
  • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését.

Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival, helytörténeti gyűjteményének bemutatásával hozzájárul városa sajátos arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket.