9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 16. 06 96 555 553 hgkmovar@hgkmovar.hu

A könyvtár használati szabályzata


"Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. … A könyvtár nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. … Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét." (1997. évi CXL tv.)
A Huszár Gál Városi Könyvtár Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által fenntartott nyilvános könyvtár, ennek megfelelően szolgáltatásaival minden érdeklődőnek rendelkezésére áll. Elsősorban a város és a városkörnyék lakóinak könyvtári ellátását végzi, de olvasója lehet mindenki, aki beiratkozik és a könyvtár szabályait megtartja.

A Huszár Gál Városi Könyvtár ingyenes és térítéses szolgáltatásai:

 • I. Ingyenes szolgáltatások, melyek a használót regisztráció után megilletik:
 • könyvtárlátogatás
 • a dokumentumok helyben használata
 • katalógusok használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • oktatást segítő programok, könyvtári foglakozások óvodai, iskolai csoportok részére
 • látássérültek részére felolvasógép használata
 • bababarát szoba kismamáknak és babáknak
 • wi-fi szolgáltatás
 • kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeken, programokon való részvétel

 • II. Beiratkozási díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 • dokumentumok kölcsönzése: (könyv, folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD)
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • tájékoztatás a könyvtár állományából
 • tájékoztatás az Interneten elérhető információkról
 • helytörténeti információ szolgáltatása
 • számítógépes adatbázisokból történő információ szolgáltatása
 • közhasznú információ szolgáltatása
 • elektronikus és audiovizuális dokumentumok helyben használata
 • irodalomkutatás
 • bibliográfia készítése
 • előjegyzés dokumentumokra
 • internethasználat (beiratkozott olvasóinknak napi fél óra ingyenes)
 • e-tanácsadás
 • ”könyvet házhoz”(beteg, idős, mozgáskorlátozott használóknak)

 • III. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 • irodai szolgáltatások: fénymásolás, szkennelés, nyomtatás
 • számítógép használata
 • internethasználói tanfolyamok
 • könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége, illetve másolati költsége
 • előjegyzési értesítés telefonon

A beiratkozási díjak és a könyvtári szolgáltatások aktuális térítési díjait a Könyvtár menüpont Díjtételek alpontja tartalmazza.


Nyitva tartás:

Iskolai tanév ideje alatt (szeptember 1-től - június 15-ig):

hétfő: 9 - 12 óráig
kedd-péntek: 9 - 18 óráig
szombat: 9 - 12 óráig

Iskolai szünet idején (június 15-től - augusztus 31-ig):

hétfő: 9 - 12 óráig
kedd-péntek: 9-18 óráig
szombat: zárva

Telefon:

Központ: 06-96-555-553

Olvasószolgálat: 06-96-555-563

Info-Pont: 06-96-219-887

E-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.A szolgáltatások igénybevétele:

  A könyvtár minden részlegét és egységét egyaránt használhatja gyermek és felnőtt, amennyiben a könyvtárhasználati szabályzatot betartja. A használat feltétele: regisztráció vagy beiratkozás. Ez alól kivételt képeznek az intézmény nyilvános rendezvényeinek látogatói.


Könyvtárhasználó lehet:

   • Könyvtárlátogató
   • Könyvtári tag

A könyvtárlátogatók csak a szolgáltatások adott körére (az ingyenes szolgáltatásokra) jogosultak. A regisztráció minden esetben ingyenes. A regisztrált személyi adatokat a könyvtár kizárólag saját nyilvántartása számára használja.A könyvtár regisztrált látogatóit ingyenesen megillető szolgáltatások:

   • Könyvtárlátogatás
   • A gyűjtemény helyben használata
   • A földszinti folyóiratolvasó használata
   • A katalógus használata
   • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Könyvtári tag lehet az aki a regisztráció alkalmával az adott időszakban érvényes, 365 napra szóló beiratkozási díjat befizeti

 • A könyvtári tagnak a regisztrálás alkalmával érvényes, hiteles dokumentumokkal (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél) igazolnia kell a következő adatait: név, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolványának/ útlevelének száma/vezetői engedélyének száma, foglalkozása, e-mail cím, telefonszám. (A könyvtár a személyes adatokkal az ide vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el.)
 • A beiratkozáshoz 16 éves korig diákigazolvány valamint szülői jótállás szükséges.
Az új beiratkozó belépési nyilatkozatot ír alá, amivel egyben tudomásul veszi a könyvtár használati szabályzatát és az adatvédelmi szabályzatot. A befizetett tagdíj ellenében az olvasó a könyvtár ingyenes szolgáltatásait is igénybe veheti.
  Az olvasójegyet köteles megőrizni, pótolni térítési díj ellenében lehet. A személyes adatokban történt változásokat be kell jelenteni.

Kedvezményezettek:

16 éven aluli és 70 éven felüli magyar állampolgárok könyvtári tagsága ingyenes.További kedvezményezettek:

  • Ingyenes könyvtári tagság illeti meg a 6/2001. (I.17.) Korm. rendelet értelmében a könyvtári dolgozókat, a muzeális intézmények és levéltárak dolgozóit, valamint a közművelődési szakembereket
  • Kedvezményes könyvtári tagságra jogosultak a 16 éven felüli diákok, a 70 év alatti nyugdíjasok
  • Tartós betegek, fogyatékkal élők (ha jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják)
  • A pedagógusok, felsőfokú oktatási intézmények oktatói mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.
Könyvtári tagok számára biztosított szolgáltatások
   (a látogatók számára ingyenes szolgáltatásokon túl):
   • tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az interneten elérhető információkról
   • könyvtári dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása
   • Internet használata 
   • könyvtárközi kölcsönzés 
   • az olvasóterem gyűjteményének helyben használata
   • hozzáférés a könyvtár számítógépes hálózatán elérhető adatbázisok meghatározott köréhez
   • segítségnyújtás katalógusaink, számítógépes adatbázisaink használatához
   • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás
   • segítségnyújtás irodalomkutatásban és témafigyelésben
   • Közhasznú információszolgáltatás
   • E-tanácsadás
   • WiFi
   • Könyvet házhoz

Térítéses szolgáltatások:

   Térítéses szolgáltatásainkat minden könyvtárhasználó igénybe veheti, a szolgáltatást nyújtó könyvtári részleg által meghatározott feltételek betartása mellett. A térítéses szolgáltatások aktuális díját, valamint a kedvezményezettek körét a könyvtár regisztrációs pontjain közzétesszük.
>> lásd díjtételek
   • fénymásolás (a szerzői jog szabályozása szerint, kizárólag a könyvtár dokumentumaiból), szkennelés, nyomtatás, számítógépek használata
   • értesítés előjegyzett dokumentumok beérkezéséről (telefonköltség)
   • Internet használata az Info-Ponton
   • könyvtárközi kölcsönzés posta-, illetve másolati költsége
   • Internethasználói tanfolyam

A szolgáltatások igénybevételének részletezése:

A Huszár Gál Városi Könyvtár
   épületében két szinten történik a hagyományos könyvtári szolgáltatás és a számítógépes rendszeren biztosított elektronikus információs szolgáltatás. A szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat telefonon, vagy e-mailben is kérhetik.

A földszinti Info-Ponton igénybe vehető szolgáltatások:

   • Magazinolvasó. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás minden könyvtárhasználó részére. Egy olvasónál egyszerre maximum két folyóirat lehet, amit használat után a (folyóirat címével jelölt) helyére kérjük visszatenni. A folyóiratból történő másolás könyvtáros közreműködésével történhet.
   • Kölcsönzés. Érvényes könyvtári tagsággal és rendelkező olvasóink az itt elhelyezett CD, DVD, videó dokumentumokat és hangoskönyveket térítésmentesen kölcsönözhetik. Egy alkalommal 5 db dokumentum kölcsönözhető 1 hétre, amely egyszer hosszabítható.
   • Térítéses szolgáltatások. Internet használat, fénymásolás, szkennelés, számítógépek használata, nyomtatás.

Az emeleti olvasótérben igénybe vehető szolgáltatások:

   • Beiratkozás,regisztrálás.
    A könyvtárlátogató napi, vagy éves látogatójegyet, olvasójegyet kap melynek felmutatása a könyvtárhasználat feltétele. A beiratkozás 365 napra szól.
   • Kölcsönzés, hosszabbítás.
    A könyvtári dokumentumok kölcsönzését, a kölcsönzési idő meghosszabbítását számítógépes rendszerünkben rögzítjük. Beiratkozott olvasóink számára a könyvek, folyóiratok kölcsönzése ingyenes. A szabadpolcos állományrész kölcsönzési határideje 30 nap. Olvasótermi állományunkat, folyóiratainkat is kölcsönözzük (péntektől-kedd 18 óráig). Egyszerre 15 db könyv kölcsönözhető, folyóiratokból pedig 10 db. A kölcsönzés a határidő lejárta előtt - amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés - két alkalommal meghosszabbítható, telefonon és e-mail-ben és az olvasói katalógusban is. A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót e-mailben vagy postai úton figyelmezteti. A késedelmes olvasót anyagi felelősség terheli. Az első felszólítás a határidő lejárta után 10 nappal történik, a második felszólítás ezt követően, két hét múlva.
    Az elveszett dokumentumok megtérítése esetén, ha az adott dokumentum(ok) kereskedelmi forgalomban nem kapható(ak), a dokumentum értékétől függően az eredeti ár többszörösét is kérheti a könyvtár. A könyvtárhasználó minden korlátozás nélkül kezébe veheti a szabadpolcon elhelyezett könyveket, a raktárban lévő dokumentumokhoz a könyvtáros segítségével juthat.
   • Tájékoztatás, előjegyzés.
    Szakképzett könyvtárosok nyújtanak segítséget a keresésben, tájékozódásban, adott téma irodalmának felkutatásában. Tájékoztatjuk látogatóinkat könyvtárunk szolgáltatásairól egyéni és csoportos formában is. Kérésre irodalomkutatást végzünk. A könyvtári tag - ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzésben van - a könyvtárosoktól kérheti a dokumentumok előjegyzését. A dokumentum beérkezéséről az olvasót a könyvtár - telefonon (térítés ellenében), vagy e-mailen keresztül - értesíti. Az előjegyzett dokumentumot a kérőnek 6 napig tartjuk fent.
   • Helyismereti gyűjtemény.
    Az itt őrzött dokumentumokról térítésmentesen szaktájékoztatás kérhető. Állománya szigorú védettséget élvez. Dokumentumai csak helyben használhatóak, vagy térítés ellenében fénymásolhatóak.
   • Európai Uniós különgyűjtemény.
    A Miniszterelnöki Hivatal támogatása révén kialakított gyűjteményrész állománya minden használó számára térítésmentesen hozzáférhető, helyben használható, tagsággal rendelkező olvasók számára kölcsönözhető.
   • Tankönyvbemutató-hely.
    Állománya a kiadói kötelespéldány szolgáltatás segítségével a hazai közoktatásban használt tankönyveket, tanulási és tanítási segédleteket tartalmazza. Dokumentumai helyben használhatóak, tagsággal rendelkező olvasók számára kölcsönözhetők.
   • Olvasóterem.
    Az olvasóterem szolgáltatásait minden látogató igénybe veheti.
    Térítésmentes szolgáltatásaink közül szakirodalmi tájékoztatást nyújtunk, továbbá olvasóink itt kérhetnek segítséget irodalomkutatáshoz, ajánlójegyzék készítéséhez és témafigyeléshez. Az olvasótermi dokumentumok (könyvek, jegyzetek, retrospektív folyóiratok) a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben használhatók. A szabadpolcon elhelyezett dokumentumokat az olvasók minden korlátozás nélkül használhatják.
    A raktárban tárolt dokumentumokhoz a könyvtáros közreműködésével jut az olvasó. A könyvtári tagsággal rendelkező olvasónak lehetősége van az olvasótermi könyvek kölcsönzésére a könyvtár zárva tartási idejére (zárástól nyitásig, hétvégére).Késedelem estén a könyvtár a lejárati határidőt követő munkanapon intézkedik a könyv visszakéréséről, és az olvasót késedelmi díj fizetésére kötelezi.
    Számítógépeink a gyors információszolgáltatást segítik. Olvasóink önállóan vagy a könyvtáros közreműködésével meghatározott keresésre - a könyvtár és más könyvtárak állományáról való tájékozódásra, CD-ROM-ok használatára és a gyors információ keresésére -is igénybe vehetik. Szolgáltatásaink közül a könyvtári tagok részére biztosítjuk a könyvtárközi kölcsönzést, amennyiben az olvasónak a gyűjteményünkben nem található dokumentumra van szüksége. Az ily módon kölcsönzött dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. Az általa kért térítési díjat a dokumentumot (fénymásolatot) igénylő olvasónak kell megtérítenie.
    AZ ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) tagkönyvtárai közötti dokumentumkölcsönzés ingyenes. A könyvtárközi kölcsönzés keretében könyvtárunk is kölcsönöz dokumentumokat más könyvtárakba, illetve közvetít kéréseket a könyvtárak között. A fénymásolat költsége, illetve az utóbbi esetben felmerülő dokumentumküldés postaköltsége az olvasót terheli.
    Az olvasóteremben lehetőség van a könyvtári dokumentumok fekete-fehér másolására A3-as és A4-es méretben. Másolást a szerzői jogok figyelembevételével minden könyvtárhasználónak végzünk.

Gyermekkönyvtár.

A gyermekkönyvtár szolgáltatásait minden könyvtárlátogató igénybe veheti. A 16 éven aluli könyvtári tagok regisztrálása szülői kezességvállalás után történik. Regisztráció alkalmával a következő adatokat kérjük:

 • születési név
 • születési hely, idő
 • anyja születési neve
 • lakcím
 • iskola
 • személyigazolvány szám
 • e-mail/telefonszám

A könyvtárhasználók a könyvek helyben használatán és kölcsönzésén túl a gyermeklapokat is itt olvashatják. Beiratkozott olvasóink egyszerre 15 db dokumentumot kölcsönözhetnek. A kölcsönzési határidő 30 nap Az olvasó személyesen vagy telefonon két alkalommal kérheti a kölcsönzési határidő hosszabbítását. Az állományunk egy része (kézikönyvek, folyóiratok) a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben használhatók. Minden beiratkozott gyermekolvasó nyitvatartási időben fél óra hosszat ingyenesen használhatja a gyermekkönyvtárban található CD-ROM-okat, illetve az Internetet. Kézikönyvet hétvégére (szombattól-keddig) kölcsönzünk. Amennyiben a gyermekolvasó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza az általa kölcsönzött dokumentumokat, nevére két alkalommal (két-két hét elteltével) felszólító levelet küldünk. A felszólított olvasó újabb dokumentumot csak a tartozás rendezése után kölcsönözhet. Gyermekcsoportokat előzetes bejelentés alapján fogadunk, igény esetén vállaljuk gyermekfoglalkozások könyvtárhasználati órák tartását.

Általános szabályok:

 • A látogatók számára a könyvtár állományának védelme érdekében ruhatár használata díjmentes és kötelező. Az olvasói terekben táskával (kivéve kézitáskát), csomaggal, kabátban tartózkodni nem szabad
 • A könyvtár területére könyvet, jegyzetet csak a könyvtárosnak történt bemutatás után lehet bevinni
 • Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, a nyílt láng használata
 • A földszinten felállított automatát minden látogató szabadon használhatja, az itt vásárolt termékeket csak ennek közvetlen környezetében lehet elfogyasztani. Az olvasói terekben nem szabad étkezni
 • A könyvtár területén hirdetéseket, közleményeket kitenni csak az igazgató engedélyével lehet
 • A könyvtárhasználók reklamációkkal, javaslataikkal az intézmény igazgatójához, illetve a szolgálat ügyeletvezetőjéhez fordulhatnak
 • A könyvtári dokumentumok használatakor ügyelni kell azok épségére, tisztaságára
 • A könyvtár dokumentumait elektronikus védőjelzéssel látta el. A dokumentumok egyedi azonosítójának megrongálása a javítási, pótlási költség befizetésével jár
 • Az Internet használatát külön szabályzatban rögzítettük
 • A csend és nyugodt olvasás érdekében a kölcsönző-, illetve olvasótermi részben a mobiltelefonon használata kerülendő
 • A könyvtár megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve ha a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi
 • Eltiltható a könyvtár használatától az is, akinek magatartása a többi könyvtárhasználót zavarja a tanulásban, olvasásban, kikapcsolódásban
 • A könyvtárosok figyelmeztethetik az olvasót a könyvtári szabályok betartására. Ha ez eredménytelennek bizonyul, akkor felszólíthatják a könyvtár elhagyására

Kiegészítés a könyvtár használati szabályzatához a könyvtárhasználók adatainak védelméről 2018.05.25.

Záradék:

 • A Könyvtárhasználati szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. A jelen szabályzatot a könyvtár vezetése megtárgyalta és elfogadta.

Hatályba lépésének időpontja: 2001. január 1.
Utolsó módosítás időpontja: 2018. május 25.

Pázsit Marianna

szakmai vezető   

Kövessen minket

Elérhetőségek

Cím:
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 16.

Pf. 61.

Telefon:
Központ: +36 96 555-553

Olvasószolgálat: +36 96 555-563

Info-Pont: +36 96 219-887

Email:
hgkmovar@hgkmovar.hu